Tha mi daonnan ag èisteachd ri rèidio nan gàidheal

Tha mi daonnan ag èisteachd ri rèidio nan gàidheal, fiù ‘s nuair a tha mi a’ dèanamh bhideos gòrach.