tezt

tezt

An teaghlach rìoghail Inbhir Narann

Bidh fhios aig mòran blogairean cliùiteach gum bi agaibh a’ dol sìos dhan chala agus a’ toirt sùil air na h-ealanan a h-uile turas a bhios tu ann an Inbhir Narann.

Shios aig a' chala ann an Inbhir Narann 2

Shios aig a' chala ann an Inbhir Narann

Thainig mi chun a'cho-dhùnadh gun robh a' bhall-coise ràsanach

An taigh-glainne

Tha cuisean dìreach sgràthail fhèin math am bliadhna.Ròcamaid!

A bheil sibh deiseil? Ok ma tha ròcamaid!

Tìr nam Blòg: seadh, tha mi air mo bheo ghlacadh leis

Còig: an dàrna phàirt

Faoileagan

Seadh Bhideos eile

Tha mi daonnan ag èisteachd ri rèidio nan gàidheal

Tha mi daonnan ag èisteachd ri rèidio nan gàidheal, fiù ‘s nuair a tha mi a’ dèanamh bhideos gòrach.

seadh

seadh